יום רביעי 24 אפריל 2024     כניסה למערכת
 ניהול תוכן
 ניהול פדגוגי
 ניהול בית ספר

מערכת iscool מאפשרת לבית הספר לנהל את מערכת השעות של בית הספר. אחד המנודולים, ניהול בית ספר, מאפשר לבנות את מערכת השעות של בית הספר בתוך מערכת iscool. בכדי לבנות את מערכת השעות מערכת iscool כוללת מספר מודולים נוספים שעוזרים בתהליך בנית מערכת השעות. מודולים אלו הם:

 • הגדרת כיתות ושכבות
  בעזרת מודול זה יגדיר בית הספר את כל השכבות הלומדות בבית הספר (שכבה ז, שכבה ח ...) לאחר הגדרת השכבות יוגדרו מספר הכיתות בכל שכבה, שמות של כיתות, מחנכים וכו'.
 • הגדרת מקצועות לימוד
  בעזרת מודול זה יוגדרו כל מקצועות הלימוד נלמדים בבית הספר לכל מקצוע לימוד שהוגדר ישולב מורה מבית הספר המלמד מקצוע זה. המורים בבית הספר הוגדרו לפני כן בעזרת מודול אחר של מערכת iscool. חיבים לזכור שגם חינוך הוא מקצוע לימוד וחיבים להצמיד למקצוע זה את המורה שהוא מחנך של הכיתה.
 • בניה של מערכת שעות
  מודול זה משלב את התוצאות של כל המודולים הקודמים ומאפשר שיבוץ של קורס(מורה+מקצוע) בתוך טבלת השעות חזרה על תהליך השיבוץ מאפשר בניה של מערכת שעות של כיתה. בעזרת מודול זה בונים את כל המערכות בבית הספר.
 • ניהול שינויים
  לאחר שסימנו לבנות את מערכת השעות של בית הספר (שלב קודם) שימוש במודל ניהול שינויים מאפשר למנהל מערכת השעות לשבץ מורים מחליפים למורה חסר ולהציג את השינוים לכיתות בהם נעשה שינוי מערכת.
 • העברת שנה
  מודול שמאפשר להעביר את כל תלמידי בית הספר לשנה חדשה - שיבוץ התלמידים בכיתות החדשות שלהם.
 • יבוא מורים ותלמידים
  מודול זה מאפשר ליבא מתוך מערכות המנב"ס קבצים של מורים ותלמידים ולקלוט את הקבצים לתוך מערכת iscool. קליטה זו תיצר את כל המשתמשים במערכת, כל אחד ממשתמשי המערכת יקבל סיסמה ושם משתמש שבעזרתם יכנסו לתוך מערכת iscool.

  

שחף מ.מ.מ. © כל הזכויות שמורות   |   אמייל: info@iscool.co.il   |   טלפון: 054-7654207, 054-7501817