יום ראשון 19 מאי 2024     כניסה למערכת
 ניהול תוכן
 ניהול פדגוגי
 מודול ציונים

בתי ספר ישמחו לגלות בתוך מערכת iscool מודול ניהול ציונים שיאפשר למורים להזין ציונים להפיק דוחות, כמובן שהמערכת מאפשרת גם לתלמיד וגם להורי התלמיד לראות את ציונים, כמובן רק בתנאי שיברו תהליך זיהוי על ידי מערכת iscool ונמצאו מאושרים לצפות בנתונים.

מערכת iscool מאפשרת להעביר את הציונים אל מערכת המנב"ס של בית הספר, בתי ספר שיכבדו עם מערכת הציונים יגלו מהר את היכולות הפדגוגים של המערכת בהפקת דוחות שיעזרו להנהל בית הספר לנהל ישיבות פדגוגיות עם מירב הנתונים על התלמיד או הכיתה או השכבה.

בתי ספר שירצו להמשיך לנהל את ציוני התלמיד דרך מערכת המנב"ס, מערכת iscool מאפשרת לקלות את הציונים ממערכת המנב"ס אל תוך המערכת. יתרון זה יאפשר לתלמידי בית הספר להכנס אל תוך המערכת ולצפות  בציוים השיכים רק להם, פעולה זו אפשרית רק בתנא שעברו תהליך זיהוי על ידי מערכת iscool. 

שחף מ.מ.מ. © כל הזכויות שמורות   |   אמייל: info@iscool.co.il   |   טלפון: 054-7654207, 054-7501817