יום ראשון 19 מאי 2024     כניסה למערכת
 מידע נוסף
 הליך הטמעת המערכת

המטרה העיקרית של חברת "שחף" היא הפעלה, הטמעה ותפקוד מוצלח של פורטל iscool בכל בית ספר. לכן החברה משקיעה מאמצים רבים בתהליכי הפעלה, הדרכה והטמעה של פורטל iscool.

להלן מפורט הליך הטמעת המערכת בארגון בעת רכישה:

1. הגדרת היררכית ההרשאות במערכת
ההדרכה מבוצעת מול רכז המערכת בארגון ובעלי תפקיד בארגון עפ"י בחירתו.
 • הגדרת רמות אבטחה במערכת - אילו בעלי תפקידים בארגון/בבתי הספר יקבלו הרשאה לפעול, באילו דפים ובאילו מודולים. הגדרת חשבונות משתמשים ורמת האבטחה לכל משתמש מורשה.
דוגמא לבעלי תפקידים: מנהלי בתי-ספר, רכזי מקצוע , רכזי שכבה , מורים , יו"ר מועצות תלמידים וכדומה.
  
2. הדרכת מודולים תפעוליים: 
ההדרכה מבוצעת מול רכז המערכת בארגון ובעלי תפקיד בארגון עפ"י בחירתו.
 
2.1. בניית דפי מידע
 • עיצוב גרפי של דף המידע – מבוא להתאמה עיצובית של דפים ומודולים, בחירת עיצוב מתוך פורמטים הקיימים במערכת.
 • בחירת מודולים הכלולים בדף.
 • עיצוב גרפי של המודולים.
 • הגדרת בעל תפקיד האחראי על הדף.
 • הגדרת הדף בעץ ההיררכיה של האתר – הגדרת בעלי תפקידים הרשאים לערוך אותו ובעלי תפקידים שמורשים לצפות בלבד.
 • הדרכה לגישה למודולים חיצוניים באינטרנט .

2.2. שיבוץ מודולים

 • שילוב מודולים בהתאם לתוכן דף האתר מתוך מבחר מודולים הקיימים במערכת.
 • שינוי מודולים קיימים.

2.3. תפעול מודולים 

 • הגדרת בעלי תפקידים האחראים עלמודולים נבחרים.
 • לימוד מאפייני כל מודול בנפרד.
 • דוגמאות למודולים: קישורים, מסמכים, תמונות, הודעות, משתמשים וכדומה.
 • פעולות במודול, כגון: הוספת  מסמך, קישור, אירוע ביומן, התראות על שינויים, תמונות וכדומה.

2.4. שיבוץ בעלי תפקידים

 • מבוצע מול כל בעלי התפקידים שהוגדרו כבעלי תפקידי אבטחה בתחילת הליך ההטמעה כגון: אחראי מערכת , אחראי משובים , מזכירה , ספרן/ית וכדומה.
 • שיבוץ שמי של כל בעלי ההרשאות באתר בהתאם לתפקידי האבטחה שהוגדרו בתחילת העבודה.

3. הדרכת מודולים פדגוגיים

 ההדרכה מבוצעת מול רכזי המערכת בארגון ובעלי תפקיד בארגון עפ"י בחירתו. 
 • מודול מערכת שעות
 • מודול מערכת ציונים
 • מודול נוכחות
 • מודול יומן
 • מודול משוב
 • פורומים

4. הדרכה בנושא איסוף מידע 

ההדרכה מבוצעת מול רכז מידענות בארגון .

ההדרכה אינה עוסקת בתחום הטכני של איסוף חומרים, אלא, בפן הפדגוגי.

 • היכן ניתן להשיג מידע ?
 • קישורים לתכנים פדגוגיים.
 • חלוקת התכנים עפ"י קטגוריות .

5. תחזוקת המערכת

 הדרכת בעל תפקיד טכני בארגון/מורה למחשבים בדבר מידע טכני על המערכת כולל: 
 • מיקום התקנת המערכת, קבצים, תכנים.
 • גיבויים ושחזור
 גמישות ואפיונים נוספים
בנוסף למודולים שלעיל , מצטיינת מערכת iscool בגמישות לכל אפיון נוסף במידה ונדרש בארגון וניתן לבצעם במערכת ביעילות ובמהירות מרבית ללא תלות בגורמים מקצועיים בתוך הארגון או מחוצה לו. המערכת אף מאפשרת גמישות גראפית גבוהה עפ"י אפיון משתמש מתוך ממשקים גראפיים הקיימים במערכת .הגרפיקה פתוחה לשינויים ברמת כל דף ואף ברמת כל מודול בנפרד. ניהול התכנים מתבצע באופן עצמאי ע"י המשתמשים המורשים בארגון. 

צוות הפיתוח וההטמעה עומד לרשות הארגון לצורך פיתוח כלים מיוחדים ושילובם במערכת.

 אחריות
מערכת iscool מסופקת עם אחריות לשנה לתקינות השרת (במידה ונרכש במסגרת רכישת המערכת ) 
7 שנים לתיקוני באגים במערכת.
שחף מ.מ.מ. © כל הזכויות שמורות   |   אמייל: info@iscool.co.il   |   טלפון: 054-7654207, 054-7501817