יום רביעי 24 יולי 2024     כניסה למערכת
 כלים פדגוגיים
 כלי תקשורת פדגוגי

הפורטל iscool משמש כלי פדגוגי ממעלה ראשונה לחינוך בתוך כותלי הארגון החינוכי ובקרב משתמשיו בשעות הלימודים ואף לאחריהן.

באתרים הנבנים על-ידי המשתמשים המורשים ניתן להכיל אינסוף כלים פדגוגיים לרשות הלקוחות העיקריים: התלמידים . כלים אלו באים לידי ביטוי על ידי: מאגרי שאלות, מאגרי מבחנים, מאגרי עבודות, עדכונים מגורמים חיצוניים כגון, משרד החינוך, אוניברסיטאות ועוד.

מאגרי מידע אלו הנוצרים כתוצאה מהעבודה היומיומית בשיתוף המורים (המספקים את צרכי התלמידים)  מכילים מידע רב  אשר יוכל לשמש את בתי הספר או משתמשים אחרים לדורות.  היתרון הוא בכך כי תמיד ניתן יהיה להגדיל ולשפר את המאגר   עם השנים.

בנוסף, המערכת מאפשרת להנהלת הארגון או משתמשיו להעביר מידע לימודי ו/או חינוכי ולנהל מערכת רב שיח בין המשתמשים השונים מחוץ לשעות הלימודים.

המערכת מאפשרת חיזוק הקשר בינה לבין הקהילה ולמשתמשיה. בעזרת האתר ניתן לנהל קשר עם הקהילה שלא במסגרת כתלי בתי הספר.

שחף מ.מ.מ. © כל הזכויות שמורות   |   אמייל: info@iscool.co.il   |   טלפון: 054-7654207, 054-7501817