יום רביעי 24 יולי 2024     כניסה למערכת
 כלים פדגוגיים
 כלי תקשורת חברתי

המערכת מאפשרת חיזוק הקשר בינה לבין הקהילה ולמשתמשיה. בעזרת האתר ניתן לנהל קשר עם הקהילה שלא במסגרת כתלי בתי הספר.

 

קבוצות דיון

הפורטל מאפשר יצירת קשר בין התלמידים באמצעות קבוצות דיון בנושאים שונים, וכן בהתערבות המורים המלמדים.

 

רב שיח קהילתי

בעזרת האתרים השונים, ניתן לפנות לקהילה ולבקש משוב והצעות ייעול בנושאים הקשורים לארגון העל החינוכי ולמשתמשיו – בתי הספר,  ובכך להיעזר בקהילה ולהפוך את הביקורת על בית הספר לבונה ויעילה.

 

ארכיון בית ספרי

בעזרת האתרים ניתן לבנות ארכיון המתאר את חיי בית הספר בנושאים שונים כגון: טיולים, טקסים, מסיבות ועוד – ניתן להציג תמונות וסיפורים הנוגעים לאירועים השונים וליצור חווית השתתפות שונה ומעניינת המחזקת את הקשרים החברתיים בין התלמידים למורים או בין כל משתמשי הארגון העל  החינוכי.

 

ארכיון בוגרים

בעזרת האתר ניתן לבנות ארכיון בוגרים, מאגר מסוג זה המכיל תמונות ומידע שונה, מחזק מאד את הקשר בין בית הספר לבוגרים, יכול להישמר בתוך האתר לדורות ולהתעדכן מעת לעת.

 

עיתון של בית הספר

בית הספר יכול לנהל מערכת עיתון בית ספרי באמצעות מערכת iscool למטרת פרסום חומרים הקשורים לנושאים פדגוגיים, תרבותיים וחברתיים. חלוקת הרשאות ופתיחת מדורים מינוי מנהלים ובעלי תפקידים בעיתון.

 

השתתפות בתחרויות ופרויקטים חינוכיים

במסגרת החינוך החברתי בתי ספר משתתפים בפרויקטים ותחרויות ומפתחים חומרי למידה יחודיים, חומרים אלו נמצאים בבית הספר, בעזרת מערכת iscool יכול בית הספר לפרסם ולהציג את החומרים ברשת האינטרנט.

 

השתתפות במועצת תלמידים

מועצת התלמידים בבית הספר יכולה לנצל את מערכת iscool כאמצעי תקשורת בין התלמידים וההורים, בגלל אופיה המיוחד של המערכת רק תלמידים בעלי תפקיד שיקבלו הרשאה מתאימה יוכלו לפרסם מידע במערכת. 

שחף מ.מ.מ. © כל הזכויות שמורות   |   אמייל: info@iscool.co.il   |   טלפון: 054-7654207, 054-7501817